Opinto-ohjaus

Lukion opinto-ohjaajana toimii Anna-Maija Alajääskö. Häneen voit ottaa yhteyttä kaikissa niin lukio-opintoihin kuin jatko-opintoihinkin liittyvissä asioissa. Yhteystiedot ovat: puhelin 040 - 746 1137, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kolari.fi.                                                    Anna-Maija Alajääskö on virkavapaalla 1.9.2015-30.4.2016

Opon linkkejä

opintopolku.fi

Opintopolku.fi -sivustolla haetaan ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin samanaikaisesti ja yhdellä hakulomakkeella. Yhdessä yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Huom! hakija asettaa hakutoiveensa keskinäiseen prioriteettijärjestykseen hakuaikojen päättymiseen mennessä. Hakijalle tarjotaan yhtä korkeakoulupaikkaa, joka on hakijan hakutoivejärjestyksen korkein toive, johon hän voi tulla hyväksytyksi.  

Opintopolku -sivustolla haetaan myös toisen asteen ammatillisiin opintoihin. Opintopolusta löytyvät kaikki kevään hakukohteet.

16.3.2016 - 6.4.2016 Yleinen hakuaika (koskee kaikkia muita ammattikorkeakoulu- ja yliopistokoulutuksia paitsi vieraskielisiä koulutuksia, Tampereen yliopiston teatterityön koulutusta ja Taideyliopistoa.

8.1.2016 - 27.1.2016 hakuaika vieraskielisiin koulutuksiin, Tampereen yliopiston teatterityön koulutukseen ja Taideyliopistoon.

Haku toisen asteen ammatilliseen koulutukseen (lukion oppimäärän suorittaneet hakevat yo-pohjaisiin koulutuksiin). Hakuajan löydät sivulta opintopolku.fi.

Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä aina klo 15.00.

Opintopolku.fi on nyt ainoa järjestelmä hakuja ja koulutustiedotusta varten. Yliopistohaku.fi -sivustolta löydät kevään 2016 hakukohteen ja pääsyvaatimukset. Lisäksi löydät koulutustietoa myös mol.fi/avo -sivustolta.