Opetussuunnitelma

Eri aihekokonaisuuksia toteutetaan kaikissa oppiaineissa oppiaineeseen luontuvalla tavalla. Alla olevasta taulukosta käy ilmi aihekokonaisuuksien toteutuminen lukion eri oppiaineiden kursseilla.

Lukion uusi valtakunnallinen tuntijako ja opetussuunnitelmat astuivat voimaan syksyllä 2005. 

Lukion tuntijako

Opetussuunnitelma (pdf)