Kolarin lukion historiaa: vahvasti kehityksen kärkijoukoissa!


Valtioneuvosto antoi 17.5.1973 luvan Kolarin lukion perustamiseen ja syksyllä 1973 lukion aloitti 47 opiskelijaa.  Tilaongelmia oli pitkään; aluksi toimittiin vuosi yläasteen tiloissa, sitten pari vuotta lastenkodilla, taas pari vuotta yläasteella ja sen jälkeen oppilasasuntolan tiloissa.  Asuntolan saneerauksen aikana lukio toimi lastenkodilla ja ammattikoulun tiloissa.  Uusiin toimiviin tiloihin päästiin syksyllä 1990.

Kolarin lukio oli luokattoman lukion kokeilukouluna 90-luvun vaihteessa ja sai tuolloin toiminnastaan Opetushallituksen vuoden 1993 menestyjä- laatupalkinnon.

Kolarin lukio oli myös yksi niistä Suomen 29 lukiosta, jotka osallistuivat  ylioppilastutkinnon ns. rakennekokeiluun ensimmäisten joukossa vuodesta 1995 aina vuoteen 2006 asti, jolloin kokeilu vakinaistettiin. Kokeiluun osallistuvissa lukioissa kokelas suoritti yo-tutkinnossa pakollisena ainoastaan äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävän kokeen. Kolme muuta pakollista koetta hän voi valita toisen kotimaisen kielen kokeen, vieraan kielen kokeen, matematiikan ja reaalikokeen joukosta.

Kolarin kunta/Kolarin lukio oli  vetäjänä Lapin lääninhallituksen ja Opetusministeriön rahoittamassa ESR-hankkeessa, Tunturi-Lapin alueen koulutuksen verkostoitumishanke, ’Tunturi-Lapin Instituutti’ v. 2000-2003.