Kirjalista

Ensimmäisen vuoden pakollisten kurssien kirjat opiskelija saa koululta. Nämä kirjat on merkitty listaan tähdellä (*). 

Biologia

* Bios 1 Eliömaailma
Sanoma Pro
Bios 2 Solu ja perinnöllisyys
Sanoma Pro
Bios 3 Ympäristöekologia
Sanoma Pro
Bios 4 Ihmisen biologia
Sanoma Pro
Bios 5 Bioteknologia
Sanoma Pro

Englanti

* Profiles 1
Sanoma Pro
* Profiles 2
Sanoma Pro
* Profiles 3
Sanoma Pro
Profiles 4
Sanoma Pro
Profiles 5
Sanoma Pro
Profiles 6
Sanoma Pro
Profiles 7
Sanoma Pro
Profiles 8
Sanoma Pro
Grammar To Go
kaikille kursseille
Sanoma Pro

Filosofia

* Filo 1 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Tammi
Filo 2 Filosofinen etiikka
Tammi
Filo 3 Tiedon ja todellisuuden filosofia
Tammi
Filo 4 Yhteiskuntafilosofia
Tammi

Fysiikka

* Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä
Sanoma Pro
Fysiikka 2 Lämpö
Sanoma Pro
Fysiikka 3 Aallot
Sanoma Pro
Fysiikka 4 Liikkeen lait
Sanoma Pro
Fysiikka 5 Pyöriminen ja gravitaatio
Sanoma Pro
Fysiikka 6 Sähkö
Sanoma Pro
Fysiikka 7 Sähkömagnetismi
Sanoma Pro
Fysiikka 8 Aine ja säteily
Sanoma Pro
Fysiikka Kertaus
Sanoma Pro

Historia

* Forum 1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri
Otava
* Forum 2 Eurooppalainen ihminen
Otava
Forum 3 Kansainväliset suhteet
Otava
Forum 4 Suomen historian käännekohtia
Otava
Forum 5 Suomi esihistoriasta autonomian aikaan
Otava
Forum 6 Kulttuurien kohtaaminen
Otava

Kemia

* Reaktio 1 Ihmisen ja elinympäristön kemia
Sanoma Pro
Reaktio 2 Kemian mikromaailma
Sanoma Pro
Reaktio 3 Reaktiot ja energia
Sanoma Pro
Reaktio 4 Metallit ja materiaalit
Sanoma Pro
Reaktio 5 Reaktiot ja tasapaino
Sanoma Pro
Reaktio Kertaus
Sanoma Pro

Kuvataide

Kuvataide
kursseille 1-5
Sanoma Pro

Maantiede

* Geos 1 Sininen planeetta
Sanoma Pro
Geos 2 Yhteinen maailma
Sanoma Pro
Geos 3 Haasteiden maailma
Sanoma Pro
Geos 4 Aluetutkimus
Sanoma Pro

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

* Lukiolaisen matematiikka 1 Lausekkeet ja yhtälöt
Sanoma Pro
* Lukiolaisen matematiikka 2 Geometria
Sanoma Pro
* Lukiolaisen matematiikka 3 Matem. malleja I
Sanoma Pro
Lukiolaisen matematiikka 4 Matem. analyysi
Sanoma Pro
Lukiolaisen matematiikka 5 Tilastot ja todennäköisyys
Sanoma Pro
Lukiolaisen matematiikka 6 Matem. malleja II
Sanoma Pro
Lukiolaisen matematiikka 7 Talousmatematiikka
Sanoma Pro
Lukiolaisen matematiikka 8 Matem. malleja III
Sanoma Pro
Lukiolaisen matematiikka Kertaus
Sanoma Pro
MAOL taulukot
kaikille kursseille
Otava

Matematiikka, pitkä oppimäärä

* Pyramidi 1 Funktiot ja yhtälöt
Sanoma Pro
* Pyramidi 2 Polynomit
Sanoma Pro
* Pyramidi 3 Geometria
Sanoma Pro
* Pyramidi 4 Analyyttinen geometria
Sanoma Pro
Pyramidi 5 Vektorit
Sanoma Pro
* Pyramidi 6 Todennäköisyys ja tilastot
Sanoma Pro
Pyramidi 7 Derivaatta
Sanoma Pro
Pyramidi 8 Juuri- ja logaritmifunktiot
Sanoma Pro
Pyramidi 9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot
Sanoma Pro
Pyramidi 10 Integraalilaskenta
Sanoma Pro
Vapaa matikka 11
ladattavissa ilmaiseksi netistä
Pyramidi 12 Numeeriset ja algebralliset menetelmät
Sanoma Pro
Pyramidi 13 Diff. ja int.laskennan jatkokurssi
Sanoma Pro
Pyramidi Kertaus
Sanoma Pro
MAOL taulukot
kaikille kursseille
Otava

Musiikki

* Lukion musa 1 Intro
jos käyt vain kurssin 1
Sanoma Pro
Lukion musa 1-2 Into ja Suomi
yhteisnide
Sanoma Pro

Psykologia

* Mielen maailma 1 Psykologian perustiedot
Sanoma Pro
Mielen maailma 2 Kehityspsykologia
Sanoma Pro
Mielen maailma 3 Ihminen ja tieto
Sanoma Pro
Mielen maailma 4 Motivaatio, tunteet
Sanoma Pro
Mielen maailma 5 Persoonallisuus ja mielenterveys
Sanoma Pro

Ruotsi, B1 oppimäärä

* Galleri 1
Otava
* Galleri 2
Otava
* Galleri 3
Otava
Galleri 4
Otava
Galleri 5
Otava
Galleri 6
Otava
Galleri 7
Otava
Galleri grammatik
kaikille kursseille
Otava

Saksa, B2 oppimäärä

Kurz und gut, Texte 1-2
kursseille 1-2
Otava
Kurz und gut, Übungen 1-2
kursseille 1-2
Otava
Kurz und gut, Texte & Übungen 3
kursseille 1-2
Otava
Kurz und gut, Texte 4-6
kursseille 3-6
Otava
Kurz und gut, Übungen 4-6
kursseille 3-6
Otava
Kurz und gut, Texte 7-8 + Abi-bonus
kursseille 5-6
Otava
Kurz und gut, Übungen 7-8 + Abi-bonus
kursseille 5-6
Otava

Terveystieto

* Terve 1 Lukion terveystieto
Sanoma Pro
Terve 2 Nuoret, terveys ja arkielämä
Sanoma Pro
Terve 3 Terveys ja tutkimus
Sanoma Pro

Uskonto

* Uskonnon arkki
Edita
* Uusi arkki 2 Kirkkohistoria ja kirkkotieto
2010 painos
Edita
Uusi arkki 3 Etiikka
2010 painos
Edita
Arkki 4 Maailmanuskontojen arkki
Edita
Arkki 5 Suomalaisen uskonnon arkki
Edita

Yhteiskuntatieto

* Forum 1 Yhteiskuntatieto
Otava
Forum 2 Uusi taloustieto
Otava
Jokaisen oikeustieto
Sanoma Pro
Forum 4 Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni
Otava

Äidinkieli

* Äidinkieli ja kirjallisuus kurssivihko 1
Sanoma Pro
* Äidinkieli ja kirjallisuus kurssivihko 2
Sanoma Pro
Äidinkieli ja kirjallisuus 3. kurssivihko
Sanoma Pro
Äidinkieli ja kirjallisuus kurssivihko 4
Sanoma Pro